ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ്, ക്രയോജനിക് സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റിംഗ് മാഗ്നെറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ, മാഗ്നെറ്റിക് അയേൺ സെപ്പറേറ്റർ, മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്റർ, മാഗ്നെറ്റിക് സ്റ്റിറർ, അൾട്രാ-ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിംഗ്, വർഗ്ഗീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ, മൈനിംഗ് മത്സര സെറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരാണ്. കൽക്കരി, ഖനി, വൈദ്യുതി, നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, ലോഹം, നോൺ-ഫെറസ് ലോഹം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, മെഡിക്കൽ അങ്ങനെ 10-ലധികം മേഖലകൾ.20,000-ലധികം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള, ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ യുഎസ്എ, യൂറോപ്പ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

മാഗ്നറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സേവന ദാതാവിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നേതാവ്.

ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കായി ഒരു പാരിസ്ഥിതികവും കാര്യക്ഷമവുമായ മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ടീം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
SERVED CLIENTS1
SERVED CLIENTS2
SERVED CLIENTS3
SERVED CLIENTS4
SERVED CLIENTS5
SERVED CLIENTS6
SERVED CLIENTS7
SERVED CLIENTS8
SERVED CLIENTS9
SERVED CLIENTS10
SERVED CLIENTS11
SERVED CLIENTS12
SERVED CLIENTS13
SERVED CLIENTS17
SERVED CLIENTS14
SERVED CLIENTS15
SERVED CLIENTS16
SERVED CLIENTS18
SERVED CLIENTS19
SERVED CLIENTS20
SERVED CLIENTS21
SERVED CLIENTS22
SERVED CLIENTS23
SERVED CLIENTS24
SERVED CLIENTS25
SERVED CLIENTS26
SERVED CLIENTS27
SERVED CLIENTS28
SERVED CLIENTS29
SERVED CLIENTS30
SERVED CLIENTS31
SERVED CLIENTS32
SERVED CLIENTS33
SERVED CLIENTS34
SERVED CLIENTS35
SERVED CLIENTS36
SERVED CLIENTS37
SERVED CLIENTS38
SERVED CLIENTS39
SERVED CLIENTS40
SERVED CLIENTS41
SERVED CLIENTS42
SERVED CLIENTS43
SERVED CLIENTS44
SERVED CLIENTS45
SERVED CLIENTS46
SERVED CLIENTS47
SERVED CLIENTS48
SERVED CLIENTS49
SERVED CLIENTS50
SERVED CLIENTS51
SERVED CLIENTS52
SERVED CLIENTS53
SERVED CLIENTS54
SERVED CLIENTS55
SERVED CLIENTS56
SERVED CLIENTS57
SERVED CLIENTS58
SERVED CLIENTS59
SERVED CLIENTS60
SERVED CLIENTS61
SERVED CLIENTS62
SERVED CLIENTS63
SERVED CLIENTS64
SERVED CLIENTS65
SERVED CLIENTS66
SERVED CLIENTS67
SERVED CLIENTS68
SERVED CLIENTS69
SERVED CLIENTS70